ĐẢM BẢO CÓ THU NHẬP HÀNG THÁNG

Đảm bảo có thu nhập đều hàng tháng phát triển thị trường và có thể cao hơn sau này

ĐƯỢC ĐÀO TẠO KỸ NĂNG

Được nhân viên hãng hỗ trợ đào tạo phát triển thị trường lâu dài. Đào tạo kỹ năng bán hàng, kỹ năng quản lý và chuyên môn hóa công việc. Coi nhà phân phối như người bạn đồng hành cùng nhau phát triển.

CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ

Được tư vấn phát triển theo hệ thống sẵn có của hãng, chuyển giao, chính sách, báo giá, catalogue, chiến lược phát triển thị trường.

GIẢM THIỂU TỐI ĐA RỦI RO .

 

Giảm thiểu rủi ro so vói việc khởi sự từ con số “0”

Untitlewwd-1