RRRR
  • One
  • Tỷ lệ doanh nghiệp đang tham gia đấu giá
  • Tỷ lệ doanh nghiệp đấu thầu thành công
  • Doanh nghiệp đấu giá thất bại

Đấu thầu là một trong những hoạt động kinh doanh thương mại phát triển nhất hiện nay,

Trong năm agagarin hân hạnh là nhà trung gian giới thiệu cho các nhà thầu tham gia đấu thầu kinh doanh bằng việc ký kết các hợp đồng. Với các hoạt động bao gồm: dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp; lựa chọn nhà đầu tư,… để kí kết và thực hiện hợp đồng dự án đầu tư theo hình thức đối tác, dự án đầu tư có sử dụng đất trên cơ sở bảo đảm cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế.Và việc tổ chức đấu thầu nhằm mục đích để chủ đầu tư có thể chọn được một nhà thầu đáp ứng được yêu cầu của bên họ với chi phí hợp lý nhất.

 

1CX